Архива

Почитувани

Добредојдовте на веб страната на hemikalii.gov.mk. На оваа страна ќе може да се запознаете со прописите, законите и упатствата кои се однесуваат на делот од хемикалиите, биоцидите, детергентите, производите кои содржат хемикалии, начинот како да управувате со ризикот од тие хемикалии, биоциди, детергенти и производи, сѐ со цел да го заштитите вашето здравје, здравјето на другите и животната околина.
Ќе го олесниме вашето работење со ризикот од хемикалиите, почитувајќи ги законските прописи кои целосно се усогласени со Европското законодавство. Ние сме овде, за вас, да ви помогнеме како со своите производи да излезете, на европскот пазар.
Разгледајте ја страната која ќе ви овозможи побрзо и полесно секојдневно да доаѓате до потребните информации во областа на хемикалиите.

Секогаш сме овде за вас.

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Сите правни лица кои ставаат во промет и користат биоцидни производи се задолжени да ја испочитуваат процедурата за добивање одобрение за ставање на биоциден производ во промет најкасно до 31.12.2012 година.

Актуелно