Детергент  е супстанција или препарат кој содржи сапуни и/или  други површински активни материи наменети за миење и чистење  и кои можат  да бидат во различна форма ( течна, прашкаста, во облик на паста, парчиња со различни форми и облици и слично ) и кои се ставаат во промет за употреба во домаќинствата, во институции или за индустриски цели.