Листа на други препарати

РЕГИСТРИРАНИ  ПРЕПАРАТИ
БР НОСИТЕЛ НА ОДОБРЕНИЕ ПРЕПАРАТ ГРУПА НАМЕНА ТИП  РОК НА
ВАЖНОСТ
ПРЕДМЕТ
 БРOJ
ПРОИЗВОДИТЕЛ
1 АТЛАНТИЦ PITROID БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена PT18 26.04.2021 УП1 19-287 ОД 26.04.2016 ”ZOBELE HOLDING”  S.p.A од Италија
2 АТЛАНТИЦ PITROID спирали неутрал БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена PT18 26.04.2021 УП1 19-288ОД 26.04.2016 ”ZOBELE HOLDING”  S.p.A од Италија 
3 АТЛАНТИЦ PITROID електричен апарат+10 таблети”,“PITROID таблети против комарци 30 псц”,  БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена PT18 26.04.2021 УП1 19-286ОД 26.04.2016 ”ZOBELE HOLDING”  S.p.A од Италија 
4 АТЛАНТИЦ TOTALPITROID SPRАY против сите инсекти БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена PT18 26.04.2021 УП1 19-276ОД 26.04.2016 Czech Aerosol” од Р.Чешка 
5 АТЛАНТИЦ PITROID SPRАY против летaчки инсекти БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена PT18 26.04.2021 УП1 19-273ОД 22.04.2016 Czech Aerosol” од Р.Чешка 
6 АТЛАНТИЦ PITROID SPRАY против инсектишто лазат”,  БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена PT18 26.04.2021 УП1 19-273ОД 22.04.2016 Czech Aerosol” од Р.Чешка 
7 АТЛАНТИЦ DIPTEROL EXTRA ACTIVE SPRAY БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена PT19 26.04.2021 УП1 19-271ОД 22.04.2016 NEVA Д.O.O од Хрватска 
8 АТЛАНТИЦ DIPTEROL EXTRA ACTIVE STICK БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена PT19 26.04.2021 УП1 19-270 ОД 22.04.2016 NEVA Д.O.O од Хрватска 
9 АТЛАНТИЦ DIPТEROL ACTIVE NATURAL KREMA БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена PT19 26.04.2021 УП1 19-274 ОД 22.04.2016 NEVA Д.O.O од Хрватска 
10 АТЛАНТИЦ DIPТEROL ACTIVENATURAL LOSION БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена PT19 26.04.2021 УП1 19-275 ОД 22.04.2016 NEVA Д.O.O од Хрватска 
11 ФА ДРОГЕРИЈА  PULIRAPID БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена PT2 2/28/2021 УП 18-39 ОД 11.06.2015 МЕДЕЛ С.П.А.ИТАЛИЈА
12 П.И.К - СКОПЈЕ   LERAPUR RH - 132 ДЕТЕРГЕНТ Индустрија, професионален корисник   3/10/2021 19-99/2 од 11.03.2016 Шток Мајер -
Германија
13 П.И.К - СКОПЈЕ   LERACID AL 202  ДЕТЕРГЕНТ Индустрија, професионален корисник   3/10/2021 19-99/1 од 11.03.2016 Шток Мајер
-Германија
14 ХЕМОМАК ПЕСТИЦИДИ  ВЕЛЕС STRONG PASTA БИОЦИД Индустрија, професионален корисник PT 14 2/18/2021 УП1-19-7 ОД 01.02.2016 BELGARI S.A -
Белгија
15 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ P3-OXONIA ACTIVE S БИОЦИД Индустрија, професионален корисник PT4 3/1/2021 УП1 18 - 122 ОД 27.05.2015 Ekolab Deuchland GmbH -
Германија
16 МИЛОШЕВСКИ ХЕМ СКОПЈЕ WEICOPER-FORTE БИОЦИД Индустрија, професионален корисник PT4 1/31/2021 УП08-88/1 ТЕНСИД-ЦХЕМИЈЕ ГЕРМАНИЈА
17 ХЕМОМАК ПЕСТИЦИДИ  ВЕЛЕС MAGGOTS БИОЦИД Индустрија, професионален корисник PT18 1/31/2021 УП 08-215/1 ОД 18.11.2015 BELGARI S.A -
Белгија
18 ХЕМОМАК ПЕСТИЦИДИ  ВЕЛЕС SHEILA БИОЦИД Индустрија, професионален корисник PT18 1/31/2016 УП 08-216/1 ОД 18.11.2015 BELGARI S.A -
Белгија
19 ХЕМОМАК ПЕСТИЦИДИ  ВЕЛЕС CONTROL БИОЦИД Индустрија, професионален корисник PT 14 1/31/2021 УП 08-211/1 ОД 12.11.2015 BELGARI S.A -
Белгија
20 ЕВРОМЕТАЛ ГРУП ALCALI 223 ДЕТЕРГЕНТ Индустрија, професионален корисник   2/28/2021 УП 18-39/1од
20.02.2015
EKOHEMIKAL C.A -
Грција
21 ХЕМОМАК ПЕСТИЦИДИ  ВЕЛЕС TWENTY 1 БИОЦИД Индустрија, професионален корисник PT 18 11.02.2021 УП 19-22 од 10.02.2016 BELGARI S.A -
Белгија
22  ЕУРОПАП - СКОПЈЕ TORK ALCOHOL GEL HAND SANITIZER БИОЦИД Индустрија, професионален корисник PT 1 12/30/2020 УП 08-195/1 ОД 03.11.2015 ДЕНТЕЦК Б.В.ХОЛАНДИЈА
23 ПРИМАТЕКС Бранка   Скопје АКVA K-OTRINE 2 EW БИОЦИД Професионален корисник , Општа намена PT 18 17.03.2021 УП1 19-102 од 14.03.2016 Bayer Environmetal
Science SAS Lyon -Франција
24 ПРИМАТЕКС Бранка   Скопје NEO-PREMIN БИОЦИД Професионален корисник , Општа намена PT 18 17.03.2021 УП1 19-103 од 14.03.2016 Unichem-
Словенија
25 ВЕНКО-КОМ  СКОПЈЕ ANTI-GERM   CLEAN B55-S ДЕТЕРГЕНТ Индустрија, професионален корисник   3/16/2021 УП19/1-14 од 02.02.2016 Anti -Germ-
Австрија
26 ВЕНКО-КОМ  СКОПЈE ANTI-GERM   CLEAN B62 ДЕТЕРГЕНТ Индустрија, професионален корисник   3/16/2021 УП19/1-13 ОД 02.02.2016 Anti -Germ-
Австрија
27 ВЕНКО-КОМ  СКОПЈE ANTI-GERM   CLEAN AH-30 ДЕТЕРГЕНТ Индустрија, професионален корисник   3/16/2021 УП19/1-11 од 02.02.2016 Anti -Germ-Австрија
28 ВЕНКО-КОМ  СКОПЈE ANTI-GERM   AGRIMAT ДЕТЕРГЕНТ Индустрија, професионален корисник   3/16/2021 УП19/1-12 ОД 02.02.2016 Anti -Germ-
Австрија
29 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ MIP SMX ДЕТЕРГЕНТ Индустрија, професионален корисник   12/14/2020 17-7155/1 OД 25.06.2015 Ekolab Deuchland GmbH -
Германија
30 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ ZLATOL PS- ACID ДЕТЕРГЕНТ Индустрија, професионален корисник   12/14/2020 08-47/1 ОД 27.07.2015 Ekolab Deuchland GmbH -
Германија
31 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ P3-ANSEP ALU ДЕТЕРГЕНТ Индустрија, професионален корисник   12/14/2020 17-7154/1 ОД 25.06.2015 Ekolab Deuchland GmbH -
Германија
32 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ P3-STABILON WT ДЕТЕРГЕНТ Индустрија, професионален корисник   12/14/2020 08-51/1 ОД 27.07.2015 Ekolab Deuchland GmbH -
Германија
33 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ P3-TOPAX 58 ДЕТЕРГЕНТ Индустрија, професионален корисник   12/14/2020 08-48/1 ОД 27.07.2015 Ekolab Deuchland GmbH -
Германија
34 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ P3-TOPAX 19 ДЕТЕРГЕНТ Индустрија, професионален корисник PT11 12/14/2020 08-49/1 ОД 27.07.2015 Ekolab Deuchland GmbH -
Германија
35 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ P3-STABILON PLUS ДЕТЕРГЕНТ Индустрија, професионален корисник   12/14/2020 08-50/1 ОД 27.07.2015 Ekolab Deuchland GmbH -
Германија
36 ЗЕГИН   СКОПЈЕ BRACELET MOUSTICARE БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена PT 19 16.03.2021 15.03.2016 УП1 19-113 Societe Oasis во соработка
со Fasst Products,U.S.A -Франција
37 ЗЕГИН   СКОПЈЕ MUSTICARE БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена PT 19 16.03.2021 15.03.2016 УП1 19-114 Societe Oasis во соработка
со Morpheus-Франција
38 ЗЕГИН   СКОПЈЕ MUSTICARE со ALOE VERA БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена PT 19 16.03.2021 15.03.2016 УП1 19-115 Societe Oasis во соработка
со Morpheus-Франција
39 ЕВРОМЕТАЛ ГРУП acifoam 544 ДЕТЕРГЕНТ Индустрија, професионален корисник   2/28/2021 УП 18-38/1од
20.02.2015
EKOHEMIKAL C.A -
Грција
40 ЕВРОМЕТАЛ ГРУП  ACIDROP 747 NEW ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   07.04.2021 УП1 19-232 ОД 08.04.2016 ECOCHEMIKAL S.A Atina-Грција
41 ЕВРОМЕТАЛ ГРУП  ALCAFOAM 235 ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   07.04.2021 УП1 19-231 ОД 08.04.2016 ECOCHEMIKAL S.A Atina-Грција
42 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ AIRSPEXX БИОЦИД Индустрија, професионален корисник PT 2 3/1/2021 17-7156/1 од 25.06.2015 HEMA GmbH-
Германија
43 МАРВИМЕКС BONDERITE C-NE 5225 ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   07.04.2021 УП1 19-229 ОД 06.04.2016 HENKEL -Германија
44 МАРВИМЕКС NATRIUM HIDROKSID VI PULSI ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   07.04.2021 УП1 19-230 ОД 08.04.2016 Solvay Chemicals Internationals Романија
45 МАРВИМЕКС BONDERITE ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   07.04.2021 УП1 19-227 ОД 06.04.2016 HENKEL -Германија
46 МАРВИМЕКС NATRIUM HIDROKSID VO R-R ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   07.04.2021 УП1 19-228 ОД 08.04.2016 Solvay Chemicals Internationals Романија
47 ИН ЈУР ХЕНДС  AIR CONTROL S  БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена PT18 07.04.2021 УП1 19-220 ОД 07.04.2016 ORMA srl Torino Италија
48 МИЛОШЕВСКИ ХЕМ СКОПЈЕ WEICODISH-M11 ДЕТЕРГЕНТ Индустрија, професионален корисник   04.07.2020 08 ,,,, ОД 03.07.2015 Tensid-ChemieGmbH-
Германија
49 МИЛОШЕВСКИ ХЕМ СКОПЈЕ VIRIDAX WHITE ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   04.04.2021 УП1 19-210 ОД 04.04.2016 Christeyns N.V-Белгија
50 МИЛОШЕВСКИ ХЕМ СКОПЈЕ NOWA KRC 740 ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   04.04.2021 УП1 19-209 ОД 04.04.2016 Werner&Mertz Proffesional GmbH-Германија
51 АРЦЕРОМИТАЛ
 СКОПЈЕ
INHIBIT 115 C ДЕТЕРГЕНТ Индустрија, професионален корисник   2/28/2021 08-102/1 од 10.11.2015 Quaker Chemical B.V-
Холандија
52 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ P3-HOROLITH V ДЕТЕРГЕНТ ПРОФЕСИОНАЛЕН КОРИСНИК ,    4/13/2021 УП1 19-94 ОД 10.03.2016 Ekolab Deuchland GmbH -
Германија
53 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ SOLID POWER XL  ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   28.03.2021 УП1 19-193 ОД 29.03.2016 Ekolab Deuchland GmbH -
Германија
54 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ P3 -OXONIA ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   28.03.2021 УП1 19-196 ОД 29.03.2016 Ekolab Deuchland GmbH -
Германија
55 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ MIP C ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник ,    4/13/2021 УП1 19-92 ОД 10.03.2016 Ekolab Deuchland GmbH -
Германија
56 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ НХ-40 ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник ,    4/13/2021 УП1 19-93 ОД 10.03.2016 Ekolab Deuchland GmbH -
Германија
57 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ P3 LUBODRIVE АТ ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   22.04.2021 УП1 19-265 ОД 22.04.2016 Ekolab Deuchland GmbH -
Германија
58 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ P3 LUBOSTAR ЦП  ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   22.04.2021 УП1 19-266 ОД 22.04.2016 Ekolab Deuchland GmbH -
Германија
59 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ DRYEXX ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   22.04.2021 УП1 19-267 ОД 22.04.2016 Ekolab Deuchland GmbH -
Германија
60 МИЛОШЕВСКИ ХЕМ СКОПЈЕ DESOSAN ДЕТЕРГЕНТ Индустрија, професионален корисник   7/20/2021 УП1 19-87/1 ОД 08.03.2016 Christeyns N.V-Белгија
61 МИЛОШЕВСКИ ХЕМ СКОПЈЕ GREASE CLASIC ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   7/20/2012 УП1 19-123 ОД 16.03.2016 Werner&Mertz Proffesional GmbH-Германија
62 МИЛОШЕВСКИ ХЕМ СКОПЈЕ TC FOAM AD370 ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   7/20/2021 УП1 19-143 ОД 17.03.2016 Tensid-ChemieGmbH-
Германија
63 МИЛОШЕВСКИ ХЕМ СКОПЈЕ NERTA ACTIVE DIAMOND FOAM ДЕТЕРГЕНТ Индустрија, професионален корисник   7/20/2021 УП1 19-124 ОД 16.03.2016 Entaco NV-Nerta-Belgija
64 МИЛОШЕВСКИ ХЕМ СКОПЈЕ NERTATC 2010 ДЕТЕРГЕНТ Индустрија, професионален корисник   7/20/2021 УП1 19-125 ОД 16.03.2016 Entaco NV-Nerta-Belgija
65 МИЛОШЕВСКИ ХЕМ СКОПЈЕ GREASE SPEED ДЕТЕРГЕНТ Индустрија, професионален корисник   7/20/2021 УП1 19-119 ОД 16.03.2016 Werner&Mertz Proffesional GmbH-Германија
66 МИЛОШЕВСКИ ХЕМ СКОПЈЕ GRILL EXPRESS ДЕТЕРГЕНТ Индустрија, професионален корисник   7/20/2021 УП1 19-120 ОД 16.03.2016 Werner&Mertz Proffesional GmbH-Германија
67 МИЛОШЕВСКИ ХЕМ СКОПЈЕ TANET UNIVERSAL ДЕТЕРГЕНТ Индустрија, професионален корисник   7/20/2021 УП1 19-122 ОД 16.03.2016 Werner&Mertz Proffesional GmbH-Германија
68 МИЛОШЕВСКИ ХЕМ СКОПЈЕ SANET BR 75 ДЕТЕРГЕНТ Индустрија, професионален корисник   7/20/2021 УП1 19-213 ОД 04.04.2016 Werner&Mertz Proffesional GmbH-Германија
69 МИЛОШЕВСКИ ХЕМ СКОПЈЕ SANET TASONIL ДЕТЕРГЕНТ Индустрија, професионален корисник   7/20/2021 УП1 19-222 ОД 04.04.2016 Werner&Mertz Proffesional GmbH-Германија
70 Т.Д. ХЕМИКС- СКОПЈЕ MILL-АБРАЗИВЕН ДЕТЕРГЕНТ ДЕТЕРГЕНТ Индустрија, професионален корисник   6/25/2021 УП1 19-324 ОД 09.05..2016 BASF - GERMANIJA
71 Т.Д. ХЕМИКС- СКОПЈЕ MILL-ПОЛИТУРА ЗА МЕБЕЛ ДЕТЕРГЕНТ Индустрија, професионален корисник   6/25/2021 УП1 19-327 ОД 09.05..2016 BASF - GERMANIJA
72 Т.Д. ХЕМИКС- СКОПЈЕ MILL-ТЕЧЕН ДЕТЕРГЕНТ ЗА МИЕЊЕ НА СТАКЛЕНИ ПОВРШИНИ ДЕТЕРГЕНТ Индустрија, професионален корисник   6/25/2021 УП1 19-325ОД 09.05..2016 BASF - GERMANIJA
73 Т.Д. ХЕМИКС- СКОПЈЕ MILL-УНИВЕРЗАЛЕН ПАСТОЗЕН ДЕТЕРГЕНТ ДЕТЕРГЕНТ Индустрија, професионален корисник   6/25/2021 УП1 19-326 ОД 09.05..2016 BASF - GERMANIJA
74 Т.Д. ХЕМИКС- СКОПЈЕ MILL-ДЕТЕРГЕНТ ЗА РАЧНО МИЕЊЕ НА САДОВИ ДЕТЕРГЕНТ Индустрија, професионален корисник   6/25/2021 УП1 19-323 ОД 09.05..2016 BASF - GERMANIJA
75 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ TOPMATIC CLEAN ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   6/25/2021 УП1 19-253 ОД 21.04.2016 Ekolab Deuchland GmbH -
Германија
76 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ P3- PREVAFOAM PB ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   6/25/2021 УП1 19-254 ОД 21.04.2016 Ekolab Deuchland GmbH -
Германија
77 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ CLEAR DRY CLASSIC ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   6/25/2021 УП1 19-258 ОД 21.04.2016 Ekolab Deuchland GmbH -
Германија
78 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ TOPRINSE UNI ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   6/25/2021 УП1 19-252 ОД 21.04.2016 Ekolab Deuchland GmbH -
Германија
79 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ P3- AQUAFOS CPA ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   6/25/2021 УП1 19-250 ОД 21.04.2016 Ekolab Deuchland GmbH -
Германија
80 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ GREASELIFT ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   6/25/2021 УП1 19-195 ОД 29.03.2016 Ekolab Deuchland GmbH -
Германија
81 ХЕМОМАК ПЕСТИЦИДИ  ВЕЛЕС TUBA UNIVERSAL ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   5/25/2021 УП 19-225/1 ОД 25.05.2016 Werner&Mertz Proffesional GmbH-Германија
82 ХЕМОМАК ПЕСТИЦИДИ  ВЕЛЕС LINAX PLUS ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   5/25/2021 УП 19-224/1 ОД 25.05.2016 Werner&Mertz Proffesional GmbH-Германија
83 ХЕМОМАК ПЕСТИЦИДИ  ВЕЛЕС CALC FREE ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   5/25/2021 УП 19-223/1 ОД 25.05.2016 Werner&Mertz Proffesional GmbH-Германија
84 ХЕМОМАК ПЕСТИЦИДИ  ВЕЛЕС SANET PERFEKT ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   5/25/2021 УП 19-221/1 ОД 25.05.2016 Werner&Mertz Proffesional GmbH-Германија
85 ХЕМОМАК ПЕСТИЦИДИ  ВЕЛЕС TAWIP INNOMAT ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   5/25/2021 УП 19-212/1 ОД 25.05.2016 Werner&Mertz Proffesional GmbH-Германија
86 ХЕМОМАК ПЕСТИЦИДИ  ВЕЛЕС SANET LAVOCID ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   5/25/2021 УП 19-211/1 ОД 25.05.2016 Werner&Mertz Proffesional GmbH-Германија
87 ХЕМОМАК ПЕСТИЦИДИ  ВЕЛЕС RIMALKAN ®-ADL 2 ES ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   8/15/2021 УП 19-381/1 ОД 25.05.2016 Tensid-Chemie GmbH-Германија
88 ПРИМАТЕКС Бранка   Скопје SOFT  CARE ALCOPLUS H 500 БИОЦИД Професионален корисник , Општа намена   1/14/2018 1/14/2018 Diversey ltd -Италија,Чешка,Холандија,Унгарија
89 ПРИМАТЕКС Бранка   Скопје DIVOSAN HIPOCHLORITE VT3 БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   1/14/2018 УП 19-640/2 ОД 14.03.2016 Diversey ltd -Италија,Чешка,Холандија,Унгарија
90 ПРИМАТЕКС Бранка   Скопје ALCOSAN VT10 БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   1/14/2018 УП 19-640/3 ОД 14.03.2016 Diversey ltd -Италија,Чешка,Холандија,Унгарија
91 ПРИМАТЕКС Бранка   Скопје CLAX PERSONRIL 4 KL1 БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   1/14/2018 УП 19-640/4 ОД 14.03.2016 Diversey ltd -Италија,Чешка,Холандија,Унгарија
92 ПРИМАТЕКС Бранка   Скопје DIVERSEY OXIVIR PLUS БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   1/14/2018 УП 19-640/5 ОД 14.03.2016 Diversey ltd -Италија,Чешка,Холандија,Унгарија
93 ПРИМАТЕКС Бранка   Скопје SUMA BAC D 10 БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   1/14/2018 УП 19-640/6 ОД 14.03.2016 Diversey ltd -Италија,Чешка,Холандија,Унгарија
94 ПРИМАТЕКС Бранка   Скопје SUREDIS VT1 БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   1/14/2018 УП 19-640/7 ОД 14.03.2016 Diversey ltd -Италија,Чешка,Холандија,Унгарија
95 ПРИМАТЕКС Бранка   Скопје BOOSTER VB 31 БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   1/14/2018 УП 19-640/8 ОД 14.03.2016 Diversey ltd -Италија,Чешка,Холандија,Унгарија
96 ПРИМАТЕКС Бранка   Скопје DIVOSAN FORTE VT6 БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   1/14/2018 УП 19-640/9 ОД 14.03.2016 Diversey ltd -Италија,Чешка,Холандија,Унгарија
97 ПРИМАТЕКС Бранка   Скопје OXOFOAM VF 5 БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   1/14/2018 УП 19-640/10 ОД 14.03.2016 Diversey ltd -Италија,Чешка,Холандија,Унгарија
98 ПРИМАТЕКС Бранка   Скопје SOFT CARE SENSISEPT H34(BPD) БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   1/14/2018 УП 19-640/11 ОД 14.03.2016 Diversey ltd -Италија,Чешка,Холандија,Унгарија
99 ПРИМАТЕКС Бранка   Скопје SUMA TAB D4 БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   1/14/2018 УП 19-640/12 ОД 14.03.2016 Diversey ltd -Италија,Чешка,Холандија,Унгарија
100 ВЕТЕРИНАРСТВО МАКЕДОНИЈА VETARAT БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   8/8/2021 УП 19-202/1 ОД 31.03.2016 Duochem-Србија
101 АГРО ЈУНИКОМ IMIDASECT MRAVKI БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   10/5/2021 УП 19-557/1 ОД 20.09.2016 Sharda Cropchem Limited-Индија
102 АГРО ЈУНИКОМ IMIDASECT  БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   10/5/2021 УП 19-558/1 ОД 20.09.2016 Sharda Cropchem Limited-Индија
103 АГРО ЈУНИКОМ SOFAST БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   10/5/2021 УП 19-559/1 ОД 20.09.2016 Sharda Cropchem Limited-Индија
104 АГРО ЈУНИКОМ SOMI БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   10/5/2021 УП 19-560/1 ОД 20.09.2016 Sharda Cropchem Limited-Индија
105 АГРО ЈУНИКОМ DELTASECT БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   10/5/2021 УП 19-561/1 ОД 20.09.2016 Sharda Cropchem Limited-Индија
106 АГРО ЈУНИКОМ ALFASECT БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   10/5/2021 УП 19-562/1 ОД 20.09.2016 Sharda Cropchem Limited-Индија
107 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ P3-ULTRASIL CMF ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   8/15/2021 УП 19-96/1 ОД 25.05.2016 Ekolab Deuchland GmbH -
Германија
108 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ MIP CA ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   8/15/2021 УП 19-437/1 ОД 25.05.2016 Ekolab Deuchland GmbH -
Германија
109 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ KICHEN PRO DUO ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   8/15/2021 УП 19-192/1 ОД 25.05.2016 Ekolab Deuchland GmbH -
Германија
110 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ PERMATREAT®PC-191T ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   8/15/2021 УП 19-381/1 ОД 25.05.2016 Nalco -Италија,Nalco -Германија,Норвешка,Обединетото Кралство,Шпанија
111 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ P3-LUBODRIVE RF ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   8/15/2021 УП 19-381/1 ОД 25.05.2016 Ekolab Deuchland GmbH -
Германија
112 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ KICHEN PRO FLOOR ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   8/15/2021 УП 19-194/1 ОД 25.05.2016 Ekolab Deuchland GmbH -
Германија
113 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ P3-TOPAX 32 ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   10/13/2021 УП 19-374/1 ОД 25.05.2016 Ekolab Deuchland GmbH -
Германија
114 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ KICHEN PROWASH N WALK ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   10/13/2021 УП 19-392/1 ОД 25.09.2016 Ekolab Deuchland GmbH -
Германија
115 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ EPICARE 5C БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   3/1/2021 УП 19-30/1 ОД 19.02.2016 Ekolab Deuchland GmbH -
Германија
116 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ KICHEN PRO DES БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   3/1/2021 УП 19-29/1 ОД 19.02.2016 Ekolab Deuchland GmbH -
Германија
117 РАДЕ КОНЧАР 028 S ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   8/15/2021 УП 19-449/1 ОД 25.05.2016 Kaya koc-Турција
118 РАДЕ КОНЧАР СЕРВИС  S/CDP-R1 ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   8/17/2021 УП 19-476/1 ОД 25.05.2016 SAS-Италија
119 ПРИМАТЕКС Бранка   Скопје TM90VK71 ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   11/14/2021 УП 19-512/2ОД14.11.2016 Diversey ltd -Италија,Чешка,Холандија,Унгарија
120 ПРИМАТЕКС Бранка   Скопје TAKSI JONTEX ETERNUM F2e ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   11/14/2021 УП 19-513/2ОД14.11.2016 Diversey ltd -Италија,Чешка,Холандија,Унгарија
121 ПРИМАТЕКС Бранка   Скопје TAKSI SANI CID W 1e ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   11/14/2021 УП 19-514/2ОД14.11.2016 Diversey ltd -Италија,Чешка,Холандија,Унгарија
122 ПРИМАТЕКС Бранка   Скопје TAKSI SANI CLONET 4f ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   11/14/2021 УП 19-515/2ОД14.11.2016 Diversey ltd -Италија,Чешка,Холандија,Унгарија
123 ПРИМАТЕКС Бранка   Скопје TAKSI SPRINT 200E1b ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   11/14/2021 УП 19-516/2ОД14.11.2016 Diversey ltd -Италија,Чешка,Холандија,Унгарија
124 ПРИМАТЕКС Бранка   Скопје TAKSI JONTEC 300F4a ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   11/14/2021 УП 19-517/2ОД14.11.2016 Diversey ltd -Италија,Чешка,Холандија,Унгарија
125 ПРИМАТЕКС Бранка   Скопје CLAX 200 COLOR 24B1 ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   11/14/2021 УП 19-518/2ОД14.11.2016 Diversey ltd -Италија,Чешка,Холандија,Унгарија
126 ПРИМАТЕКС Бранка   Скопје SUMA AUTO OVEN RINSE D9.11 ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   11/14/2021 УП 19-519/2ОД14.11.2016 Diversey ltd -Италија,Чешка,Холандија,Унгарија
127 ПРИМАТЕКС Бранка   Скопје OPTIMAX DISHWASH ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   11/14/2021 УП 19-520/2ОД14.11.2016 Diversey ltd -Италија,Чешка,Холандија,Унгарија
128 ПРИМАТЕКС Бранка   Скопје OPTIMAX RINSE ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   11/14/2021 УП 19-521/2ОД14.11.2016 Diversey ltd -Италија,Чешка,Холандија,Унгарија
129 ПРИМАТЕКС Бранка   Скопје OPTIMAX BATHROOM SANITIZER ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   11/14/2021 УП 19-522/2ОД14.11.2016 Diversey ltd -Италија,Чешка,Холандија,Унгарија
130 ПРИМАТЕКС Бранка   Скопје OPTIMAX FRASHAIR ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   11/14/2021 УП 19-523/2ОД14.11.2016 Diversey ltd -Италија,Чешка,Холандија,Унгарија
131 ПРИМАТЕКС Бранка   Скопје OPTIMAX DETERGENT ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   11/14/2021 УП 19-524/2ОД14.11.2016 Diversey ltd -Италија,Чешка,Холандија,Унгарија
132 ПРИМАТЕКС Бранка   Скопје OPTIMAX GENERAL ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   11/14/2021 УП 19-525/2ОД14.11.2016 Diversey ltd -Италија,Чешка,Холандија,Унгарија
133 ПРИМАТЕКС Бранка   Скопје OPTIMAX MULTI ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   11/14/2021 УП 19-526/2ОД14.11.2016 Diversey ltd -Италија,Чешка,Холандија,Унгарија
134 ОМНИХЕМ EUXYL K 100 БИОЦИД-КОНЗЕРВАНС Професионален Корисник , Општа Намена   9/5/2021 УП 19-540/ ОД 05.09.2016 Schulke&Mayr GmBh-Германија
135 ОМНИХЕМ PERMETROL A26 N БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   8/11/2021 УП 19-457/8 ОД 11.08.2016 Schulke&Mayr GmBh-Германија
136 ПРИМАТЕКС Бранка   Скопје DELLADET VS2 БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   1/14/2018 УП 19-640/8 ОД 14.03.2016 Diversey ltd -Италија,Чешка,Холандија,Унгарија
137 ПЕ-КОМ2  СТРУГА PU PRIMER WHITE БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   10/25/2021 УП 19-586/8ОД 26.09.2016 Kayalar Kimya san ve TIC.A.S-Турска
138 ПЕ-КОМ2  СТРУГА POLYURETHANE HARDENER БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   10/25/2021 УП 19-640/8ОД 14.03.2016 Kayalar Kimya san ve TIC.A.S-Турска
139 ИНТЕРСТАБ ИНЖЕНЕРИНГ СКОПЈЕ 5199-4 АДИТИВ   Професионален Корисник , Општа Намена   10/3/2021 УП 19-609/ОД 03.10.2016 Markem Imaje S.A.S -Франција
140 ИНТЕРСТАБ ИНЖЕНЕРИНГ СКОПЈЕ 5100-4 АДИТИВ   Професионален Корисник , Општа Намена   10/3/2021 УП 19-610/ОД 03.10.2016 Markem Imaje S.A.S -Франција
141 ИНТЕРСТАБ ИНЖЕНЕРИНГ СКОПЈЕ 5191-4 АДИТИВ   Професионален Корисник , Општа Намена   10/3/2021 УП 19-611/ОД 03.10.2016 Markem Imaje S.A.S -Франција
142 ИНТЕРСТАБ ИНЖЕНЕРИНГ СКОПЈЕ 8188-4-РАЗРЕДУВАЧ   Професионален Корисник , Општа Намена   10/3/2021 УП 19-612/ОД 03.10.2016 Markem Imaje S.A.S -Франција
143 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ МАXX MAGIC 2 ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   9/13/2021 УП 19-70/ОД 13.09.2016 Ekolab Deuchland GmbH -
Германија
144 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ MAXX BRIAL 2 ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   9/13/2021 УП 19-72/ОД 13.09.2016 Ekolab Deuchland GmbH -
Германија
145 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ EXTRA ACID ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   9/13/2021 УП 19-71/ОД 13.09.2016 Metal-Export D.O.O-Србија
146 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ MAXX INTO CITRUS 2 ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   9/13/2021 УП 19-69/ОД 13.09.2016 Ekolab Deuchland GmbH -
Германија
147 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ NH-40 DC ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   9/13/2021 УП 19-67/ОД 13.10.2016 Metal-Export D.O.O-Србија
148 ВЕНКО-КОМ ДОО СКОПЈЕ AQUATABS БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   10/20/2021 УП 19-691/ОД 20.10.2016 Anti-germ GmbH-Австрија
149 МАГАН-МАК ДОО СКОПЈЕ DIREX 7,5 ER БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   10/5/2021 УП 19-625/ОД 05.10.2016 Kollanit S.R.L-Италија
150 МАГАН-МАК ДОО СКОПЈЕ CARAKOL БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   10/5/2021 УП 19-626/ОД 05.10.2016 Kollanit S.R.L-Италија
151 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ SKINMAN SOFT PROTECT БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   5/31/2021 УП 19-351/ОД 31.05.2016 Ekolab Deuchland GmbH -
Германија
152 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ DIESIN MAXX БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   6/7/2021 УП 19-371/ОД 07.06.2016 Ekolab Deuchland GmbH -
Германија
153 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ P3-ULTRASIL 69 NEW ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   9/26/2021 УП 19-587/ОД 26.09.2016 Ekolab Deuchland GmbH -
Германија
154 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ P3-OXYSAN ZS БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   5/31/2021 УП 19-352/ОД 31.05.2016 Ekolab Deuchland GmbH -
Германија
155 МИЛОШЕВСКИ ХЕМ СКОПЈЕ SANET IVECID ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   9/2/2021 УП 19-537/ОД 02.09.2016 Werner&Mertz Proffesional GmbH-Германија
156 МИЛОШЕВСКИ ХЕМ СКОПЈЕ AROMA INTENSE INVEDOR ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   9/2/2021 УП 19-538/ОД 02.09.2016 Werner&Mertz Proffesional GmbH-Германија
157 ХЕМОМАК ПЕСТИЦИДИ  ВЕЛЕС CONTROL BLOC БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   9/6/2021 УП 19-545/ОД 06.09.2016 BELGARI S.A -
Белгија
158 ЕУРОПАП  СКОПЈЕ BUZ POINT G502 ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   10/21/2021 УП 19-709/ОД 21.10.2016 BUZIL-WERK WAGNER GmbH -Germanija
159 ЕУРОПАП  СКОПЈЕ INDUMASTER STRONG IR 45 ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   10/21/2021 УП 19-710/ОД 21.10.2016 BUZIL-WERK WAGNER GmbH -Germanija
160 ЕУРОПАП  СКОПЈЕ POLYBUZ TRENDY T201 ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   10/21/2021 УП 19-711/ОД 21.10.2016 BUZIL-WERK WAGNER GmbH -Germanija
161 ЕУРОПАП  СКОПЈЕ CORRIDOR DAILY S 780 ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   10/21/2021 УП 19-712/ОД 21.10.2016 BUZIL-WERK WAGNER GmbH -Germanija
162 ЕУРОПАП  СКОПЈЕ CORRIDOR GLORIN S 734 ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   10/21/2021 УП 19-713/ОД 21.10.2016 BUZIL-WERK WAGNER GmbH -Germanija
163 ЕУРОПАП  СКОПЈЕ CORRIDOR BASIC S 720 ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   10/21/2021 УП 19-714/ОД 21.10.2016 BUZIL-WERK WAGNER GmbH -Germanija
164 ЕУРОПАП  СКОПЈЕ CORRIDOR UNIC ULTRA S707 ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   10/21/2021 УП 19-715/ОД 21.10.2016 BUZIL-WERK WAGNER GmbH -Germanija
165 ЕУРОПАП  СКОПЈЕ BUZ LANDRY STRONG L931 ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   10/21/2021 УП 19-716/ОД 21.10.2016 BUZIL-WERK WAGNER GmbH -Germanija
166 ЕУРОПАП  СКОПЈЕ BOZ LANDRY SOFT L830 ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   10/21/2021 УП 19-717/ОД 21.10.2016 BUZIL-WERK WAGNER GmbH -Germanija
167 ЕУРОПАП  СКОПЈЕ BUZ LANDRY ENZ L 820 ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   10/21/2021 УП 19-718/ОД 21.10.2016 BUZIL-WERK WAGNER GmbH -Germanija
168 ЕУРОПАП  СКОПЈЕ BUZ LANDRY COMPACT L 810 ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   10/21/2021 УП 19-719/ОД 21.10.2016 BUZIL-WERK WAGNER GmbH -Germanija
169 ЕУРОПАП  СКОПЈЕ BUDENAT INTENSE D443 БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   10/21/2021 УП 19-720/ОД 21.10.2016 BUZIL-WERK WAGNER GmbH -Germanija
170 ЕУРОПАП  СКОПЈЕ BUDENAT RAPID D444 БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   10/21/2021 УП 19-721/ОД 21.10.2016 BUZIL-WERK WAGNER GmbH -Germanija
171 ЕУРОПАП  СКОПЈЕ BUZ LANDRY BRIGHT L832 БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   10/21/2021 УП 19-722/ОД 21.10.2016 BUZIL-WERK WAGNER GmbH -Germanija
172 ЕУРОПАП  СКОПЈЕ BUCAZID S G467 ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   10/21/2021 УП 19-723/ОД 21.10.2016 BUZIL-WERK WAGNER GmbH -Germanija
173 ЕУРОПАП  СКОПЈЕ BUCALEX G460 ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   10/21/2021 УП 19-724/ОД 21.10.2016 BUZIL-WERK WAGNER GmbH -Germanija
174 ЕУРОПАП  СКОПЈЕ BLITZ CITRO G481 ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   10/21/2021 УП 19-725/ОД 21.10.2016 BUZIL-WERK WAGNER GmbH -Germanija
175 ЕУРОПАП ДОО СКОПЈЕ MULTI CLEAN G430 ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   10/21/2021 УП 19-726/ОД 21.10.2016 BUZIL-WERK WAGNER GmbH -Germanija
176 ЕУРОПАП  СКОПЈЕ PERFEKT G440 ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   10/21/2021 УП 19-727/ОД 21.10.2016 BUZIL-WERK WAGNER GmbH -Germanija
177 ЕУРОПАП  СКОПЈЕ BUZ WINDOWMASTER G525 ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   10/21/2021 УП 19-728/ОД 21.10.2016 BUZIL-WERK WAGNER GmbH -Germanija
178 ЕУРОПАП  СКОПЈЕ BUZ METASOFT G507 ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   10/21/2021 УП 19-729/ОД 21.10.2016 BUZIL-WERK WAGNER GmbH -Germanija
179 ЕУРОПАП  СКОПЈЕ RESO CLEAN G515 ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   10/21/2021 УП 19-730/ОД 21.10.2016 BUZIL-WERK WAGNER GmbH -Germanija
180 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ ECOBRITE POWER COLOR ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   12/19/2021 УП 19-837 ОД 19-12-2016 Ekolab Deuchland GmbH -
Германија
181 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ TRUP XL SPECIAL ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   12/19/2021 УП 19-838ОД 19-12-2016 Ekolab Deuchland GmbH -
Германија
182 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ SOLID HEAVY ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   12/19/2021 УП 19-839ОД 19-12-2016 Ekolab Deuchland GmbH -
Германија
183 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ ECOBRITE EMULSION CLEAN ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   12/20/2021 УП 19-841 ОД 19-12-2016 Ekolab Deuchland GmbH -
Германија
184 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ СКОПЈЕ HELIOS BRILLJANT ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   12/20/2021 УП 19-840 ОД 19-12-2016 Ekolab Deuchland GmbH -
Германија
185 МАРККАРТ-МАКЕДОНИЈА СТ-ДОС Б-586 БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   11/25/2021 УП 19-816 ОД 25.11.2016 Schweitzer-chemie Gmbh -Германија
186 МАК ОПРЕМА C 121 ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   11/22/2021 УП 19-804 ОД22.11.2016 WINTERHALTER GASTRONOM GMBH-Германија
187 Т.Д. ХЕМИКС  СКОПЈЕ MIL -средство за чистење рерни ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   11/8/2021 УП 19-762 ОД 08.11.2016 Хемикс -Македонија
188 Т.Д. ХЕМИКС СКОПЈЕ MIL-омекшувач за алишта ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   11/8/2021 УП 19-761 ОД 08.11.2016 Хемикс -Македонија
189 ПРИМАТЕКС Бранка   Скопје GLODACID PLUS БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   2021.11.23 УП 19-805 ОД 23.11.2016 Unichem-Словенија
190 ПРИМАТЕКС Бранка   Скопје GLODACID PLUS -ПЕЛЕТКА БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   11/23/2021 УП 19-806 ОД 23.11.2016 Unichem-Словенија
191 П.И.К  - СКОПЈЕ LERADEC CSR 102 ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   10/23/2021 УП 19-736 ОД 26.10.2016 Шток Мајер
-Германија
192 БАЛКАНСКА МЛЕКАРА INFO 3175 ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   11/3/2021 УП 19-746 ОД 03.11.2016 INFO-груп Турција
193 АЏИБАДЕМ СИСТИНА ACTODERM ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   11/23/2021 УП 19-478 ОД 23.11.2016 ACTO GMBH-Германија 
194 ФАРМА ВЕТ БИТОЛА NEOPIROX БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   11/3/2021 УП 19-750 ОД 03.11.2016 EKOSAN -СРБИЈА
195 ФАРМА ВЕТ БИТОЛА BRODISAN CONC БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   11/3/2021 УП 19-749 ОД 03.11.2016 EKOSAN -СРБИЈА
196 ФАРМА ВЕТ БИТОЛА BRODISAN A БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   11/3/2021 УП 19-748ОД 03.11.2016 EKOSAN -СРБИЈА
167 ФАРМА ВЕТ БИТОЛА BRODISAN PE БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   11/3/2021 УП 19-739 ОД 03.11.2016 EKOSAN -СРБИЈА
198 ФАРМА ВЕТ БИТОЛА BRODISAN PF БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   11/3/2021 УП 19-739 ОД 03.11.2016 EKOSAN -СРБИЈА
199 ВАРУС FEROFOS 8509 БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   2/28/2022 УП 19-835/1 ОД 07.12.2016 ГЕРМАНИЈА
200 ВАРУС TURBIDISPIN D83 БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   2/28/2022 УП 19-836/1 ОД 07.12.2016 ГЕРМАНИЈА
201 ВАРУС CETAMINE F360 БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   2/28/2022 УП 19-837/1 ОД 07.12.2016 ГЕРМАНИЈА
202 ХЕМОМАК ПЕСТИЦИДИ ДОО ВЕЛЕС TEMEPHOS 500 БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   2/6/2017 УП 19-38/1 ОД 06.02.2017 ШВАЈЦАРИЈА
203 ХЕМОМАК ПЕСТИЦИДИ ДОО ВЕЛЕС STROM SECURE БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   2/6/2017 УП 19-84/1 ОД 04.03.2016 ШВАЈЦАРИЈА
204 ФУКС МАК RENOCLEAN SPECIAL 2000 ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   2/6/2017 УП 19-22/1 ОД 27.01.2016 ПОЛСКА
205 АЛКАЛОИД ECOSAL FORTE БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   2/6/2017 УП 19-872/1 ОД 29.12.2016 МАКЕДОНИЈА
206 АЛКАЛОИД ECOSAL ULTRA БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   2/6/2017 УП 19-873/1 ОД 29.12.2016 МАКЕДОНИЈА
207 ХЕМОМАК ПЕСТИЦИДИ ДОО ВЕЛЕС PESTFIX GEL БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   2/6/2017 УП 19-422/1 ОД 29.06.2016 БЕЛГИЈА
208 ЕКОЛАБ ХИГИЕНЕ  ECOBRITE PERFECT CLEAN ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   2/6/2017 УП 19-850/1 ОД 16.12.2016 ГЕРМАНИЈА
209 АЛГИНА DELTA FORTE БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   2/6/2017 УП 19-15/1 ОД 20.01.2017 ИЗРАЕЛ
210 СПИМАР HLOR БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   2/6/2017 УП 19-15/1 ОД 20.01.2017 РОМАНИЈА
211 ФЕНИ ИНДУСТРИ AQUALEX БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   2/6/2017 УП 19-70/1 ОД 15.02.2017 ИТАЛИЈА
212 ФЕНИ ИНДУСТРИ BIO 424 БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   2/6/2017 УП 19-69/1 ОД 15.02.2017 ИТАЛИЈА
213 Т.Д. ХЕМИКС ДООЕЛ СКОПЈЕ MILL WC GEL ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   2/6/2017 УП 19-27/1 ОД 30.01.2017 МАКЕДОНИЈА
214 Т.Д. ХЕМИКС ДООЕЛ СКОПЈЕ MILL KUPATILO ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   2/6/2017 УП 19-54/1 ОД 09.02.2017 МАКЕДОНИЈА
215 Т.Д. ХЕМИКС ДООЕЛ СКОПЈЕ MILL KUJNA ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   2/6/2017 УП 19-53/1 ОД 09.02.2017 МАКЕДОНИЈА
216 ФАРМАХЕМ PREVENTOL BP БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   2/6/2017 УП 19-855/1 ОД 21.12.2016 ГЕРМАНИЈА
217 ПРИМАТЕКС Бранка ДООЕЛ  Скопје BIOPREN 50 БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   2/6/2017 УП 19-25/1 ОД 27.01.2017 МАЏАРСКА
218 ПРИМАТЕКС Бранка ДООЕЛ  Скопје DIVOSAN OSA-N БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   2/6/2017 УП 19-858/1 ОД 26.12.2016 НОРВЕШКА
219 ПРИМАТЕКС Бранка ДООЕЛ  Скопје TASKI SANI ANTIKALK W3E ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   2/6/2017 УП 19-616/1 ОД 14.11.2016 Diversey ltd -Италија,Чешка,Холандија,Унгарија
220 ПРИМАТЕКС Бранка ДООЕЛ  Скопје CLAX BIOEXTRA AUTOMAT ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   2/6/2017 УП 19-617/1 ОД 14.11.2016 Diversey ltd -Италија,Чешка,Холандија,Унгарија
221 ПРИМАТЕКС Бранка ДООЕЛ  Скопје CLAX ALFA 31A1 ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   2/6/2017 УП 19-615/1 ОД 14.11.2016 Diversey ltd -Италија,Чешка,Холандија,Унгарија
222 ПРИМАТЕКС Бранка ДООЕЛ  Скопје CLAX HYPO CONC 42B1 ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   2/6/2017 УП 19-614/1 ОД 14.11.2016 Diversey ltd -Италија,Чешка,Холандија,Унгарија
223 ПРИМАТЕКС Бранка ДООЕЛ  Скопје TASKI SANI 4 IN 1 ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   2/6/2017 УП 19-41/1 ОД 06.02.2017 Diversey ltd -Италија,Чешка,Холандија,Унгарија
224 ПРИМАТЕКС Бранка ДООЕЛ  Скопје DIVOSAN TC86VS8 ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   2/6/2017 УП 19-40/1 ОД 06.02.2017 Diversey ltd -Италија,Чешка,Холандија,Унгарија
225 ПРИМАТЕКС Бранка ДООЕЛ  Скопје FATSOLVE VF21 ДЕТЕРГЕНТ Професионален Корисник , Општа Намена   2/6/2017 УП 19-39/1 ОД 06.02.2017 Diversey ltd -Италија,Чешка,Холандија,Унгарија
226 ЕЛМЕД-Скопје WL-200 WASH БИОЦИД Професионален Корисник , Општа Намена   2/6/2017 УП 19-34/1 ОД 02.02.2017 Domino -Англија